Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Inge Lønning og Petter Løvik om gjeninnføring av støtte til delvis dekning av skolepenger for elever ved utenlandske eller internasjonale videregående skoler

Dokument nr. 8:71 (2000-2001), Innst. S. nr. 215 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Lønning, Jan Petersen, Petter Løvik Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 26.04.2001 Innst. S. nr. 215 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2001

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2001