Endringer på statsbudsjettet for 1997 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 16 (1997-98), Innst. S. nr. 58 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 12.12.1997 Innst. S. nr. 58 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1997