Forslag fra stortingsrepresentant Erna Solberg på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 29. mai 2001 (Jf. Innst. O. nr. 75): Stortinget ber Regjeringen utrede organiseringen av en mer formell velkomstseremoni knyttet til tildeling av norsk statsborgerskap og legge forslag om dette frem for Stortinget i tilknytning til nye endringer i statsborgerskapslovgivingen.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet