Forslag fra stortingsrepresentant John I. Alvheim om å be Regjeringen legge frem forslag om endring i skatteloven slik at gifte pensjonister får hvert sitt særfradrag og likestilles med samboende

Dokument nr. 8:40 (1997-98), Innst. S. nr. 100 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.02.1998 Innst. S. nr. 100 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1998

   Behandlet i Stortinget: 03.03.1998