Lov om endringer i markedsføringsloven

Ot.prp. nr. 14 (2001-2002), jf. Ot.prp. nr. 91 (2001-2002), Innst. O. nr. 17 (2001-2002), beslutning. O. nr. 26 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2001 Innst. O. nr. 17 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2001

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2001

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2001