Lov om utenrikstjenesten

Ot.prp. nr. 107 (2000-2001), jf. Ot.prp. nr. 13 (2001-2002) Innst. O. nr. 20 (2001-2002), beslutning. O. nr. 31 (2001-2002) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 16.01.2002 Innst. O. nr. 20 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.01.2002

   Behandlet i Odelstinget: 31.01.2002

   Behandlet i Lagtinget: 14.02.2002