Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Thore A. Nistad om å tillate flere aktører på Jernbaneverkets banenett

Dokument nr. 8:12 (2001-2002) unntatt pkt. 2, Innst. S. nr. 49 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.12.2001 Innst. S. nr. 49 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2001