Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik om klargjøring og presisering av beregningsgrunnlaget for vann- og avløpsgebyrer i landets kommuner

Dokument nr. 8:17 (2001-2002), Innst. S. nr. 103 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.03.2002 Innst. S. nr. 103 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2002

   Behandlet i Stortinget: 11.04.2002