Gjennomføring av råfiskloven og fiskeeksportloven i 1999 og 2000

St.meld. nr. 8 (2001-2002), Innst. S. nr. 89 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2002 Innst. S. nr. 89 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2002

   Behandlet i Stortinget: 28.02.2002