Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 25 (2001-2002), Innst. S. nr. 37 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2001 Innst. S. nr. 37 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2001