Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Terje Klungland, Sylvia Brustad og Olav Akselsen om økt energigjenvinning i industrien

Dokument nr. 8:27 (2001-2002), Innst. S. nr. 241 (2001-2002) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olav Akselsen, Rolf Terje Klungland, Sylvia Brustad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 12.06.2002 Innst. S. nr. 241 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2002