Forslag fra stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen om tiltak for like drivstoffpriser i hele landet

Dokument nr. 8:35 (2001-2002), Innst. S. nr. 102 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 07.03.2002 Innst. S. nr. 102 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2002

   Behandlet i Stortinget: 09.04.2002