Evaluering av lov om medisinsk bruk av bioteknologi

St.meld. nr. 14 (2001-2002), Innst. S. nr. 238 (2001-2002) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.06.2002 Innst. S. nr. 238 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2002