Fremtidig organisering i tinglysing i fast eiendom

St.meld. nr. 13 (2001-2002), Innst. S. nr. 221 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2002 Innst. S. nr. 221 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2002