Innstilling fra justiskomiteen om fremtidig organisering av tinglysing i fast eiendom

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 6. juni 2002

Trond Helleland

leder

Anne Helen Rui

ordfører

Jan Arild Ellingsen

sekretær