Forslag fra stortingsrepresentantene Heidi Sørensen, Inge Ryan og Hallgeir H. Langeland om bruk av biodrivstoff for å redusere utslippene av farlige klimagasser fra transportsektoren

Dokument nr. 8:56 (2001-2002), Innst. S. nr. 242 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Sørensen, Hallgeir H. Langeland, Inge Ryan Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.06.2002 Innst. S. nr. 242 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2002