Forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen, Per Sandberg og Øyvind Korsberg om skrinlegging av Operaprosjektet i Bjørvika

Dokument nr. 8:84 (2001-2002), Innst. S. nr. 235 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karin S. Woldseth, Øyvind Korsberg, Per Sandberg, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.06.2002 Innst. S. nr. 235 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2002