Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Arne Sortevik om å endre vilkårene i Statens lånekasse for utdanning slik at elever som tar fagutdanning i videregående skole, kan søke stipend og studielån i den verdiskapende del av sin utdanning

Dokument nr. 8:127 (2001-2002), Innst. S. nr. 195 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Ursula Evje Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.05.2002 Innst. S. nr. 195 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2002