Forslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Odd Roger Enoksen om at Stortinget får seg forelagt en egen sak om bredbåndspolitikken

Dokument nr. 8:113 (2001-2002), Innst. S. nr. 217 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Arnstad, Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 20.05.2003 Innst. S. nr. 217 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2003