Forslag fra stortingsrepresentantene Åsa Elvik og Marit Arnstad om at Norges Kystfiskarlag blir representert i Reguleringsrådet, den Norsk-Russiske Fiskerikommisjonen og andre relevante råd og komiteer innenfor fiskeriforvaltningen

Dokument nr. 8:142 (2001-2002), Innst. S. nr. 61 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åsa Elvik, Marit Arnstad Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV og (SP) Innstilling avgitt 03.12.2002 Innst. S. nr. 61 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2002