Kredittmeldinga 2001

St.meld. nr. 8 (2002-2003), Innst. S. nr. 88 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2002 Innst. S. nr. 88 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2002