Statlege utval, styre og råd mv. 1. januar - 31. desember 2001

St.meld. nr. 15 (2002-2003), Innst. S. nr. 144 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.02.2003 Innst. S. nr. 144 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2003