Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Innst. S. nr. 2 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.10.2002 Innst. S. nr. 2 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.10.2002

   Behandlet i Stortinget: 17.10.2002