Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen og Inger S. Enger om minstekrav til magasinfylling i vannkraftverk

Dokument nr. 8:15 (2002-2003), Innst. S. nr. 113 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger S. Enger, Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 29.01.2003 Innst. S. nr. 113 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 25.02.2003