Endringer på statsbudsjettet for 2002 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 27 kap. 1590, 1592, 1595, 2445, 2541, 2542, 2543, 4590, 4591, 4593, 4595, 5607, 5704, 5705 og vedtak II (2002-2003), Innst. S. nr. 77 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 10.12.2002 Innst. S. nr. 77 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2002