Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo, Hallgeir H. Langeland, Heidi Sørensen og Åsa Elvik om å forvalte kongekrabben som en uønsket introdusert art

Dokument nr. 8:29 (2002-2003), Innst. S. nr. 162 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åsa Elvik, Heidi Sørensen, Hallgeir H. Langeland, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 20.03.2003 Innst. S. nr. 162 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.2003

   Behandlet i Stortinget: 25.03.2003