Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002- Svalbardbudsjettet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 14 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2002