Bevilgninger på statsbudsjettet for 2003. Ny kapittelstruktur

St.prp. nr. 1 kap. 5.1 Forsvarsdepartementet (2002-2003), Innst. S. nr. 98 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 15.01.2003 Innst. S. nr. 98 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.01.2003

   Behandlet i Stortinget: 07.02.2003