Bevilgninger på statsbudsjettet for 2003

Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003) og St.prp. nr. 1 (2002-2003) Tillegg nr. 3 og 11 (2002-2003) kap. 4020

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2002