Bevilgninger på statsbudsjettet for 2003

Budsjett-innst. S. nr. 9 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 06.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 9 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2002