Bevilgninger på statsbudsjettet for 2003

Budsjett-innst. S. nr. 10 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2002 Budsjett-innst. S. nr. 10 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2002