Forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken, Bjørn Jacobsen og Åslaug Haga om åpenhet rundt Norges posisjoner, og de krav Norge sender og mottar, i forbindelse med forhandlingene om Generalavtalen for handel med tjenester i WTO

Dokument nr. 8:48 (2002-2003), Innst. S. nr. 146 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Bjørn Jacobsen, Åslaug Haga Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (Sv) og (SP) Innstilling avgitt 26.02.2003 Innst. S. nr. 146 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.02.2003

   Behandlet i Stortinget: 28.03.2003