Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov)

Ot.prp. nr. 45 (2002-2003), Innst. O. nr. 92 (2002-2003), beslutning. O. nr. 108 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenUtkast til innstilling er forelagt for familie-, kultur- og administrasjonskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 27.05.2003Innst. O. nr. 92 (2002-2003)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 27.05.2003

    Behandlet i Odelstinget: 10.06.2003

    Behandlet i Lagtinget: 17.06.2003