Fortsatt regulering av Storelvvassdraget og videre kraftutbygging i Saudafjellene

St.prp. nr. 55 (2002-2003), Innst. S. nr. 274 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 12.06.2003 Innst. S. nr. 274 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2003