Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om endringer i sammensetningen av Reisegarantifondets styre slik at reiselivsoperatørene kan gis like konkurransevilkår

Dokument nr. 8:63 (2002-2003), Innst. S. nr. 197 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.05.2003 Innst. S. nr. 197 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2003