Kommuneøkonomien 1999 m.v.

St.prp. nr. 60 (1997-98), Innst. S. nr. 250 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 15.06.1998 Innst. S. nr. 250 (1997-98)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 15.06.1998

      Behandlet i Stortinget: 18.06.1998