Skriv av 7. april 2003 fra Rådmannen i Evenes kommune om uttalelse vedrørende forslag fra Helse Nord om nedbygging av akuttkirurgisk beredskap og fødselsomsorg ved Hålogalandssykehuset HF

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.