Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Akselsen, Sylvia Brustad, Bjarne Håkon Hanssen, Sigrun Eng og Knut Storberget om tiltak for å få større andel av tømmer og trelastprodukter transportert på jernbane

Dokument nr. 8:102 (2002-2003), Innst. S. nr. 28 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjarne Håkon Hanssen, Knut Storberget, Olav Akselsen, Sigrun Eng, Sylvia Brustad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 06.11.2003 Innst. S. nr. 28 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.2003

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2003