Regnskapsloven

Ot.prp. nr. 15 (2003-2004), Innst. O. nr. 45 (2003-2004), beslutning. O. nr. 46 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2003 Innst. O. nr. 45 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2003

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2003

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2003