Kredittmeldinga 2002

St.meld. nr. 7 (2003-2004), Innst. S. nr. 95 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2003 Innst. S. nr. 95 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2003