Forbud mot kjønnslemlestelse

Ot.prp. nr. 21 (2003-2004), Innst. O. nr. 55 (2003-2004), beslutning. O. nr. 63 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.03.2004 Innst. O. nr. 55 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2004

   Behandlet i Odelstinget: 23.03.2004

   Behandlet i Lagtinget: 30.03.2004