Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten

St.meld. nr. 5 (2003-2004), Innst. S. nr. 82 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2003 Innst. S. nr. 82 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2003

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2003