Vurdering av vernevedtak på Svalbard

Dokument nr. 8:7 (2003-2004), Innst. S. nr. 109 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.01.2004 Innst. S. nr. 109 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.01.2004

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2004