Vern mot smittsomme sykdommer

Ot.prp. nr. 72 (2003-2004), Innst. O. nr. 96 (2003-2004), beslutning. O. nr. 107 (2003-2004) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 08.06.2004 Innst. O. nr. 96 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2004

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.2004

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2004