Redusere skadevirkninger av en muligens pandemisk influensa

St.prp. nr. 43 (2003-2004), Innst. S. nr. 170 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 06.05.2004 Innst. S. nr. 170 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 11.05.2004