Forslag fra stortingsrepresentantene André Kvakkestad, Jan Arild Ellingsen og Per Erik Monsen om å fjerne merverdiavgift ved kjøp av advokattjenester

Dokument nr. 8:53 (2003-2004), Innst. S. nr. 165 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Kvakkestad, Jan Arild Ellingsen, Per Erik Monsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.04.2004 Innst. S. nr. 165 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2004

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2004