Valg av et medlem til styret for stiftelsen til støtte av jødiske institusjoner eller prosjekter utenfor Norge

Innst. S. nr. 188 (2003-2004)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.05.2004 Innst. S. nr. 188 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2004

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2004