Forslag fra Siri Hall Arnøy, Heikki Holmås, Audun Bjørlo Lysbakken og Ågot Valle om endring av § 50 i Grunnloven (stemmerettsalder 16 år ved stortingsvalg)

Dokument nr. 12:3 (2003-2004), Innst. S. nr. 188 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.05.2007 Innst. S. nr. 188 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag om endring av stemmerettsalderen ved stortingsvalg fra 18 år til 16 år. Forslaget i Dokument nr. 12:3 (2003-2004) ble ikke bifalt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2007