Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Per Roar Bredvold, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Korsberg, Thore A. Nistad, Henrik Rød og Lodve Solholm om at skogeiere som utsettes for ekspropriasjon eller ulike verneformer av skogeiendom, tilkjennes erstatning på samme nivå som ved salg av skogeiendommer

Dokument nr. 8:74 (2003-2004), Innst. S. nr. 25 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Henrik Rød, Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm, Øyvind Korsberg, Per Roar Bredvold, Thore A. Nistad, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 10.11.2004 Innst. S. nr. 25 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 02.12.2004