Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder m.m.)

Ot.prp. nr. 89 (2003-2004), Innst. O. nr. 17 (2004-2005), beslutning. O. nr. 19 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 16.11.2004Innst. O. nr. 17 (2004-2005)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

    Innstilling avgitt 16.11.2004

    Behandlet i Odelstinget: 26.11.2004

    Behandlet i Lagtinget: 02.12.2004